Γλυφάδα: 2108945553 | Ψυχικό: 2106997766 | Ηλιούπολη: 2109941126 | Τρίκαλα: 2431400158 | Κινητό: 6977291169

Λαζαράκη 43, Γλυφάδα | Μεσογείων 163, Ψυχικό (LifeCheck) | Πρωτόπαππα 13-15, Ηλιούπολη (LifeCheck) | Σωκράτους 10, Τρίκαλα

Η σταδιοποίηση του καρκίνου κατατάσσει τη νόσο σε στάδια βάσει των οποίων καθορίζεται η έκταση, η θεραπεία και η πρόγνωσή της.  

Αξιολογούνται τέσσερις βασικές παράμετροι (σύστημα ΤΝΜ / TumorNodeMetastasis) που ελέγχονται στο μικροσκόπιο μετά από την χειρουργική αφαίρεση ή βιοψία της κακοήθειας, σε συνδυασμό με τον απεικονιστικό έλεγχο του υπολοίπου σώματοςκαι είναι οι ακόλουθοι:  

  • αν ο καρκίνος είναι διηθητικός ή όχι 
  • το μέγεθος του όγκου  
  • ο αριθμός των μασχαλιαίων  λεμφαδένων που έχουν μετάσταση 
  • αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις (σε άλλα όργανα) 

Ως εκ τούτου ο καρκίνος του μαστού χωρίζεται σε πέντε στάδια (0-4): 

Στάδιο 0 -> μη διηθητικός καρκίνος (in situπου έχει άριστη πρόγνωση. 

Στάδιο 4 (IV) -> μεταστατική νόσος (υπάρχουν απομακρυσμένες εστίες σε άλλα σημεία του οργανισμού). 

Στάδια 1-2 (III) -> πρώιμη μορφή κακοήθειας (στο στάδιο 2 μπορεί να υπάρχουν και μεταστατικοί λεμφαδένες στη μασχάλη)  

Στάδιο 3 (III) -> προχωρημένη (μη μεταστατική) μορφή της νόσου που συνήθως χρήζει προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. 


Τ
ο 2018 προστέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά στην σταδιοποίηση, όπως ο βαθμός κακοήθειας (δηλ. πόσο διαφορετικά είναι τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά)η παρουσία ορμονικών υποδοχέων και πρωτεΐνης HER2 στα νεοπλασματικά κύτταρα, καθώς επίσης το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου του παρασκευάσματος σε ορισμένους τύπους της νόσου (Oncotype DX score). Με αυτόν τον τρόπο η κατάταξη είναι πιο ακριβής, επομένως και η συμπληρωματική θεραπείαγεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση πιο αποτελεσματική. 

Μητρούσιας Απόστολος MD,MSc

Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
2ος Όροφος
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα
info@breastaware.gr
Από το 2017
Ολοκληρωμένη χειρουργική, ογκολογική και μετεγχειρητική προσέγγιση
Φροντίδα Μαστού - Γραμματεία: Τζαμτζή Μυρσίνη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καθημερινές:
10:00-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο
10:00 - 14:00